עסק כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: business

1. ספק של מוצרים ושירותים. בתיאוריה הכלכלית עסק מבצע שני תפקידים: האחד, מייצר מוצרים ושירותים הנקנים על ידי משקי הבית; והשני, קונה גורמי תשומה ממשקי הבית כדי לייצר סחורות ושירותים. (ראה: מעגל ערכים). המונח 'עסק' הוא תחליף למונח 'פירמה' ואולם במונח 'עסק' משתמשים בעיקר בניתוח מקרו-כלכלי (הכנסה לאומית) ואילו במונח 'פירמה' משתמשים בעיקר בניתוח מיקרו-כלכלי (היצע וביקוש).
2. יחיד, תאגיד או שותפות העוסקים בקנייה, מכירה מסחר, ייצור, מתן שירות או פעילות כלכלית-מסחרית אחרת בכוונה להפיק רווח. אלה שיש להם זיקה מוקנית לעסק מסחרי מכונים 'צד מעוניין' (PARTY OF INTEREST).
3. מקצועו, או עבודתו, של אדם.
4. במסגרת ענף כלכלי מוגדר, המונח 'עסק' סתם, בפי העוסקים בו, מתייחס לאותו ענף כלכלי בו הם פועלים.
5. היקף הסחר בו עוסקים בתקופה מסויימת.