חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עלות ייצור
 
 

לועזית: cost of production
כל העלויות הקשורות בייצור מוצרים - הגלויות והסמויות - כשאלה כוללות את עלות חומרי הגלם, שכר עבודה והוצאות תקוּרה (כגון הוצאות כלליות), מימון, פחת וכו' והוצאות מסחריות שוטפות. כגון הובלה, ביטוח מִסים וכד' (בתנאי שאלה ישירים לייצור) וכן אזילת אוצרות טבע; לשון אחר: סך כל ההוצאות הקבועות והמשתנות במהלך התפעול, הקשורות בייצור פריט מסוים. לצורך המחרה - הניתוח וההקצאה הנכונה של עלויות ייצור הוא גורם מרכזי, שכן כגורם יחיד הוא החשוב ביותר. בתיאוריה הכלכלית, עלויות הייצור הן התשלומים שפירמות משלמות למשקי בית בתמורה לקרקע, עבודה והון שהם מספקים בשוק גורמי הייצור, אם בדרך של רכישה ואם בדרך של חכירה. (ראה: מעגל חליפין).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021