עסקת חליפין כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: exchange transaction

מונח המתאר את הדרך בה נעשה תהליך השיווק שתכליתו לספק צרכי אדם. עיסקת חליפין מתבצעת משום שכל צד רואה את התועלת שהוא מקבל כגדולה ממה שהוא נותן בתמורה. רוב העסקות בחברה המודרנית נעשות על ידי חליפין של כסף תמורת טובין.