חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עושר לאומי
 
 

לועזית: national wealth
הערך הכולל של הנכסים החומריים שבבעלות אזרחי מדינה בזמן נתון כלשהו. המונח כולל הן נכסים מוחשיים שניתן לייצרם מחדש (בנינים, מכונות, מלאי וכיוצ"ב) והן נכסים שלא ניתן לייצרם (כגון קרקע ואוצרות טבע). במונח נכללים כל המבנים שבמשק (למגורים, מוסדות, משקים חקלאיים וכיוצ"ב), כל הנכסים בני הקיימא של יצרנים, מלאי וקרקע, בניכוי התחייבויות של גורמים מקומיים בחו"ל בנקודת זמן מסוימת העושר הלאומי מהווה את אחד המדדים החשובים לרמת ההתפתחות והרווחה של המדינה. חשיבתו היא בכך שהוא משמש ליצור זרם תפוקה לכן בעוד שמבחינת הפרט עושר כולל גם נכסים לא מוחשיים הרי מבחינת המשק עושר הוא רק הון ריאלי. את עושר הלאומי ניתן למדוד ברוטו או נטו. עושר ברוטו הוא סך הכל הנכסים הפעילים במשק במועד נתון, בלי להביא בחשבון את גילם ושיעור התבלותם ואילו עושר נטו הוא עושר ברוטו בניכוי פחת.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021