עושר כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: wealth

1. מבחינת הפרט, סכום כסף גדול ודברי ערך חומריים, או זכויות להם, שבהחזקתו, מצב המכונה 'עושר אישי' (personal wealth).
2. מבחינת המשק, כל המוצרים והשירותים שיש להם ערך כספי, בר-חליפין או יצרני. (ראה: עושר לאומי).