חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עודף תקציבי
 
 

לועזית: budget surplus
מצב שבו התחייבות או הוצאות שנעשו בסעיפי תקציב שונים נמוכים מהסכומים שהוקצו להם באותו תקציב. בתקציב מדינה עודף תקציבי הוא היתרה הנוצרת בו כאשר הכנסות הממשלה ממִסים, מאגרות וממִלוות עולות על הוצאותיה, או שלא הוצאו כל הסכומים שהוקצבו למטרה מסוימת. כלומר: עודף הוא ספיגת אמצעי תשלום מהמשק והקפאתם על ידי הממשלה. עודף כזה משמש דרך לספיגת כספים מהציבור על ידי הקטנת הכנסתו הפנויה ולכן הוא מכשיר אנטי אינפלציוני ומייצב. היפוכו של עודף תקציבי הוא גירעון תקציבי.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021