חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עודף יצוא
 
 

לועזית: net exports
במאזן תשלומים, ההפרש בין היצוא והיבוא בחשבון השוטף. כאשר היצוא גדול מהיבוא - עודף היצוא חיובי; כאשר היבוא גדול מהיצוא - עודף היצוא שלילי, לשון אחר: קיים עודף יבוא. עודף היצוא שווה לעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים אך ורק שעה שסך ההעברות החד צדדיות הוא אפס. עודף היצוא במשק שווה להפרש שבין התוצר לבין סך השימושים המקומיים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021