חיפוש בלקסיקון
 
     
 
עודף ביקוש
 
 

לועזית: demand surplus
דרישה למוצרים ולשירותים בהיקף העולה על ההיצע שלהם, דבר המביא לעליית מחירים. כאשר הביקוש המצרפי גדול מהתוצר הלאומי - קיים עודף ביקוש מצרפי במשק. העודף - כמו הביקוש המצרפי עצמו - תלוי בתוצר הלאומי ובשער הריבית. בגישה הקיינסיאנית, עודף הביקוש המיצרפי יוצר תהליך אינפלציוני שניזון מגידול מתמשך בכמות הכסף הנומינלית השווה לשיעור עליית המחיירים. כדי להלחם בו יש לנקוט באחד משלושה אמצעים: מדיניות פיסקלית מצמצמת; מדיניות מוניטרית מצמצמת; או הגדלת כושר התפוקה של המשק. שני הראשונים פועלים להפחתת העודף מצד הביקוש ואילו השלישי פועל להגדלת ההיצע.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021