חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סל צריכה
 
 

לועזית: consumption basket
סל קבוע של מצרכים ושירותים (או הפדיון המתקבל עבור סל קבוע של מצרכים ושירותים), המשמש כדי לבדוק את השינויים בכוח הקנייה של הכסף למטרת קביעת מדד המחירים לצרכן. מטרת המדד היא לבודד את עליות המחירים בלבד, מבלי להביא בחשבון שינויי כמות. (שינויי איכות לא ניתנים לאמידה סטטיסטית). מדד המחירים לצרכן הוא מדד המבוסס על סל ממוצע שצורכת משפחה בעלת הכנסה ממוצעת. משפחות הנמצאות ברמות הכנסה אחרות צורכות סל אחר ולא את הרכב סל המדד, ומכאן שאדם בעל הכנסה גבוהה נדמה לו שהוצאותיו עולות באופן שונה מעליית המדד; והוא הדין לגבי בעל הכנסה הנמוכה יותר מזו שנמדדה לגבי סל המדד. הווה אומר: מדד המחירים לצרכן הוא מדד סטטיסטי ממוצע, שאינו מאפיין אף משפחה בודדת במשק.


סל יהיה בשיווי משקל מבחינת הצרכן כאשר הוא בוחר בסל הנמצא על עקומת אדישות המשיקה לקו התקציב (II), כך שהוא אינו יכול עוד לעבור לעקומת אדישות גבוהה יותר במגבלת אפשרויותיו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021