חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סל מטבעות
 
 

לועזית: currency basket
שיטה שבה מספר מטבעות של מדינות שונות משולבים יחד כדי לייצור יחידת מטבע משותפת לצורך בסיס לחישוב הצמדה או לחישוב השער החיצוני של המטבע המקומי. השִקלול הניתן לכל מטבע הוא בהתאם לחשיבותו על פי קנה מידה מוסכם (כגון חלקו בסחר המשותף, או על פי התפוקה הלאומית הגולמית של המדינות, או חלקו בסחר העולמי וכדומה). דוגמאות לסלי מטבעות כאלה הן יחידת המטבע האירופאית וזכויות המשיכה המיוחדות של קרן המטבע הבינלאומי. בישראל נקבעה הצמדה לסל מטבעות בראשונה בשנת 1976 וסל זה החזיק מעמד עד ה-31 באוקטובר, 1977 כאשר הלירה - ואח"כ השקל הישן - נקבעו בשיטה של ניידות והפכו לשערים יציגים למטבע חוץ. בפעם שנייה נקבע סל מטבעות ב-1 באוגוסט 1986. סל מטבעות זה מורכב מחמישה מטבעות: משקל הדולר - 60 אחוזים; המרק הגרמני - 20 אחוזים; הלירה סטרלינג - 10 אחוזים; הפרנק הצרפתי - 5 אחוזים; היין היפני - 5 אחוזים. ביום הפתיחה, דהיינו ב-1 באוגוסט 1986, נקבע שיחידת סל אחת תהיה שוות ערך לדולר אמריקאי אחד שאותו יום עמד על 1.3294 ש"ח. יחידת סל המטבעות מוגדרת במונחי מספר יחידות המטבע מכל סוג הכלולות בו, והרכב זה נשאר קבוע עד להחלטה על שינוי בהרכב הסל, הנעשית בדרך כלל מידי מספר שנים. הרכב זה ביום הפתיחה משקף בקירוב את משקל הסחר עם המדינות השונות (או עם מדינות שמטבעותיהן מתנהגים בצורה דומה למטבע הכלול בסל). יש לציין כי משנקבע מידי יום שער החליפין של השקל כלפי הסל - נגזר אוטומטית שער החליפין של השקל כלפי כל מטבע בנפרד, על פי שערי החליפין בין המטבעות השונים, כפי שנקבעו בשוקי המטבע בעולם.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021