חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סל מוצרים
 
 

לועזית: market basket
קבוצת מוצרי צריכה (סל צריכה) אשר מחיריהם משמשים למדידת השינויים ברמת המחיה ולקביעת מדד המחירים לצרכן, או קבוצת מוצרים הכלולים במדד מסוים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדדי מחירים רבים ושונים מידי חודש - אשר לכל אחד מהם חשיבות בענף או בתחום מסוים - שמטרתם למדוד את אחוז השינוי שחל במשך הזמן לגבי ההוצאה הדרושה לקנית "סל" קבוע של מצרכים ושירותים (או את אחוז השינוי בפדיון המתקבל עבור סל קבוע של מוצרים ושירותים). סל המוצרים והשירותים מייצג דפוסי תצרוכת או ייצור, כפי שהשתקפו בתקופה מסוימת המהווה תקופת בסיס לכל מדד ומדד. הסל של כל מדד כולל מצרכים ושירותים באיכות ובכמות בלתי-משתנות, כך שהשינויים במדד משקפים שינויי מחירים בלבד. משקלי כל מדד הם משקלי ערך והחשיבות הניתנת לכל סעיף בסל המדדים שווה לאחוז ההוצאות עליו (או לפדיון ממנו) בתקופת הבסיס, כשהחישוב נעשה מתוך כלל ההוצאה (או הפדיון) במסגרת המדד. את השינויים ברמת המחירים של כל סעיף במדדים אומדים באמצעות השינוי במחירי מדגם של מצרכים ושירותים שונים. בחירת המצרכים במדגם נערכת לפי חשיבותם בהוצאות (או בפדיון) הנכללים במדד ולפי יכולתם לייצג מגמות מחירים של קבוצות רחבות של מצרכים דומים. רישום מחירו של כל מצרך בעסק נעשה על פי הגדרה קבועה ומפורטת של המצרך ועל פי מערכת כללים, שנועדה להבטיח שהמדד ישקף שינויי מחירים בלבד ולא שינויים בכמות המצרכים ובאיכותם. במדדי מחירים של תפוקות (מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים הסיטונאיים של תפוקת התעשייה), כוללים המחירים את כל המִסים וההיטלים של המוצר, לרבות מס ערך מוסף. במדדי המחירים של תשומות כוללים המחירים הנמדדים את כל המִסים וההיטלים פרט למע"מ. על פי המחירים לכל מצרך, שנרשמו בעסקים השונים, מחושב לגבי כל מצרך מדד השינוי במחירו בתקופה נתונה (חודש או רבע שנה או שנה) ביחס לתקופת הבסיס. המדד הכללי מתקבל כממוצע משוקלל של מדדי המחירים של כל המצרכים שמחיריהם נמדדים במדד. מדד ממוצע שנתי מתקבל כממוצע אריתמטי של כל המדדים החודשיים או התלת-חודשיים. כל מדד מתעדכן מידי כמה שנים ובמועדי העדכון מתעדכנים, בין השאר, סל המדד ומשקליו. בדרך כלל, לאחר כל עדכון מוצג המדד ביחס לתקופת בסיס אחרת מאשר לפני עדכונו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021