חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סימן מסחר
 
 

לועזית: trademark
סימן או סמל, המשמש או מיועד לשמש לאדם לענין סחורה שהוא מייצר או סוחר בה. כאשר מדובר בשירות, הסימן מכונה 'סימן שירות' (service mark). סימני מסחר שנתבקשו מאת רשם סימני המסחר, שהוענקו, שחודשו, שבוטלו, או שחל שינוי בהם או בבעלותם מפורסמים ביומן סימני מסחר. על הסימן להיות בעל אופי מבחין ולאפשר הבחנה בין מוצריו או שירותיו של בעל הסימן לבין אלה השייכים לאחר. שימוש בסימן על ידי מי שאינו מורשה לכך מהווה פגיעה בבעל הסימן ובציבור כאחד. הפגיעה בבעל הסימן מיוסדת על העיקרון של מניעת תחרות בלתי-הוגנת במסחר. הפגיעה בציבור כרוכה בהטעיתו בדבר מקור הסחורה או השירות. לפיכך עלול מפר סימן מסחר לעמוד בפני תביעה אזרחית ופלילית כאחד. סימני המסחר הם בעלי אופי טריטוריאלי מוגבל, ויש לרשמם בכל מדינה שבה מתבקשת הגנת החוק. תוקפו של סימן מסחר הוא ללא הגבלת זמן, ובלבד שהוארך תוקף הרישום כנדרש בחוק. סימן המסחר מעניק לבעליו את הזכות לשימוש ייחודי בו על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם. סימן מסחר, להבדיל משם מסחרי, הוא מונח משפטי ועליו לעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוק. סימן מסחר מהווה נכס בלתי-מוחשי של פירמה, כמו מוניטין ופטנטים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021