דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

עושה מחיר

לועזית: price maker
ביטוי הבא לציין את מעמדו של יצרן מונופוליסטי הקובע את המחיר הרצוי לו למוצר או לשירות שהוא מוכר, בניגוד ליצרן בהתחרות חופשית שהוא מקבל מחיר. הפדיון הכולל של יצרן מונופוליסטי עולה בהתמדה עם עליית התפוקה הכוללת ואילו הפדיון השולי שלו יורד בהתמדה עם עליית התפוקה הכוללת. יתר על כן, פדיון שולי זה הינו נמוך יותר ממחיר השוק, למעט לגבי יחידת הייצור הראשונה.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022