ארץ מעוטת פיתוח כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: less developed country

ארץ שמבחינה כלכלית מצב הפיתוח התעשייתי והחקלאי שלה הוא נמוך יותר מזה של הארצות התעשייתיות בעולם, המכונות מדינות מפותחות. אלה הן בדרך כלל מדינות העולם השלישי. ההשוואות של רמת הפיתוח נמדדות על פי היקף התפוקה, התשתית, רמת ההשקעות וההכנסה לנפש. מאפיינים אחרים לארץ מעוטת פיתוח כוללים רמה נמוכה של חיסכון, של פריון עבודה ושל הכשרה מקצועית; אחוז ניכר של האוכלוסייה - ששיעור הגידול שלה הוא גבוה - מועסק בחקלאות; היצוא של ארץ כזו אינו מגוון והיא סובלת מגירעון מתמיד במאזן המסחרי. מדינות אלה סובלות ממיעוט יזמים בתחום הייצור והתעשייה ומריבוי יזמים במסחר ובתיווך. ברוב מדינות אלה הממשלות מנסות לקיים פיקוח הדוק על הכלכלה, מלאימות את תעשיות היסוד שהיו בידי זרים ומנסות להגדיל את השקעות ההון בתעשייה לשם העלאת רמת החיים. הבעיה העומדת לפניהן היא לבחור בין תעשיות עתירות הון, שרק בהן יש כדי לחלץ אותן ממצבן הירוד, לבין תעשיות עתירות עבודה כדי לנצל את עודף הידיים העובדות שבהן; דילמה שכל ארץ פותרת, או מנסה לפתור, בצורה אחרת. ארץ כזו כונתה בעבר 'ארץ בלתי-מפותחת' (under developed country) וכיום גם 'ארץ מתפתחת' (developing country) או "כלכלה מתעוררת" (emerging economy)