סחורה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: merchandise

1. כל נכס המיוצר לא לשם שימושו העצמי של היצרן אלא לשם חליפין. לסחורה יש ערך שימוש וערך חליפין; הראשון מבטא את סיפוק צרכי האדם שניתן להשיג באמצעותה והשני מבטא את היחס לפיו מחליפים בשוק את הסחורה המסוימת בסחורות אחרות.
2. כל פריט בעל ערך כלכלי שניתן לסחור בו.
3. במסחר, טובין שנמכרים או אמורים להימכר. זהו מלאי העיסוק של סוחר שנקנה לשם מכירה בכל רמה של הפצה ובכל שוק, מקומי או זר.