חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סולם תורסטון
 
 

לועזית: Thurstones equal appearing interval
טכניקת סילום שמטרתה לתת אפשרות לדרג משתנים שאין בעבורם יחידת מידה קבועה ומוסכמת. סולם זה אוסף קביעות במספר רב המהוות רצף ואלה מוצגות בפני נבחרים ("שופטים") מתוך מדגם, אשר מחשבים את התפלגות דירוג הנחקרים ביחס לקביעה. קביעות שלגביהן אין אחידות דעות בין השופטים - מושמטות, ולפיכך אלה שנשארו הן חד משמעיות ולכל אחת מהן ערך מספרי. קביעות אלה מסודרים ברווחים פחות או יותר שווים (על ידי השמטת ערכי הביניים), כך שנבנה מעין סולם רווחים. סולם זה מוצג מחדש בפני השופטים, המגיבים על הקביעות שבו, וסכום המשקלים של הקביעות עליהם הסכים המשיב מהווה את הציון הכללי שלו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021