חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סולם
 
 

לועזית: scale
1. דבר שיש בו שלבים הדרגתיים והוא משמש קנה מידה או מדד; לשון אחר: רצף של סימנים - אם ברווחים רגילים או בצורה אחרת - המייצגים מדרגות שוות המשמשות כהתייחסות בעשיית מדידות.
2. מכשיר מדידה שיש לו סולם כאמור. ישנם ארבעה סולמות מדידה: סולם שמי, סולם סדר, סולם רווחים וסולם מנה. הסולמות נבדלים זה מזה בכך שלכל סולם, בסדר האמור, יש תכונות הכלולות בסולמות הקודמים ונוספת לו תכונה חדשה.
3. רצף ערכים של משתנה מסוים המיוחסים לקבוצה של אובייקטים. ייחוס הערכים נעשה כדי לארגן בצורה משמעותית יותר את נתוני המחקר, כלומר, להצביע על טיב האינפורמציה בנתוני המחקר, על הקשרים הסטטיסטיים והאחרים שניתן לערוך בהם ועל המסקנות שניתן להסיק מהם. כלומר: סולמות המדידה מכתיבים לחוקר את דרך עיבוד הנתונים, מזה; ואת המשמעות שהקורא צריך לתת למדדים השונים המדווחים במחקר, מזה. ייחוס הערכים של אותו משתנה לקבוצת אובייקטים מכונה 'סילום' (scaling).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021