חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סוכן פיסקלי
 
 

לועזית: fiscal agent
1. מי שהוסמך לטפל בענינים פיננסיים עבור אחר כגון בנק או חברה לנאמנות הפועלים על פי הסכם נאמנות עם חברה או יחידה ממשלתית. גוף זה יכול להתמנות על פי הסכם עם החברה כחשב שלה, או שהוא יכול להתמנות לשם מילוי פונקציות מיוחדות. תפקידיו העיקריים של הסוכן הפיסקלי כוללים תשלום כספים בשל דיבידנד, ריבית על תלושי אגרות חוב, פדיון אגרות חוב במועד החלות, תשלום רנטה וכדומה (ולכן הוא מכונה גם 'סוכן תשלומים' (paying agent).
2. אחד התפקידים של הבנק המרכזי (בנק ישראל). כבנקאי וכסוכן פיסקלי של הממשלה מתיר החוק לבנק ישראל להעניק מקדמות ארעיות קצרות מועד לממשלה, ובאישור הכנסת - מקדמות ארוכות מועד; הבנק מחזיק את פיקדונות הממשלה לסוגיהם, הן במטבע ישראלי והן במטבע חוץ, ומשלם עליהם ריבית; בבנק מוחזקים חשבונות הממשלה וממנו מקבלים עובדי המדינה וספקיה את תשלומיהם, אם באופן ישיר ואם דרך הבנקים. כסוכן פיסקלי של הממשלה מבצע בנק ישראל גם פעולות בשוק הפתוח כדי לקיים שוק סדיר לניירות הערך הממשלתיים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021