חיפוש בלקסיקון
 
     
 
סוכן
 
 

לועזית: agent
יחיד או תאגיד, המורשים על ידי צד שני המכונה 'מרשה' או 'שולח' (principal) כדי ליצגו ביחסים חוזיים (דהיינו לערוך, לתקן או לבטל חוזה) עם צד שלישי; או לשם קנייה ומכירה של סחורות ושירותים ברציפות ובכפיפות להוראות מסוימות והוא חייב בדין וחשבון על מעשיו. מבחינה משפטית, סוכן הוא אדם שנתמנה מטעם הבעלים כדי לסייע לו או לפעול בשמו באותם תחומים שהם במסגרת שליחות הסוכן ושעליהם ניתן לו ייפוי כוח מהמרשה. בעד שירותיו יקבל הסוכן בדרך כלל עמלה. מיון הסוכנים נעשה על פי התחום שבו הם מועסקים (כגון: סוכן ביטוח), מידת הסמכות והאחריות שיש להם כלפי השולח (כגון: סוכן דל קרדרה), או צורת עבודתם (כגון סוכן נוסע). בעסקים תפקידו העיקרי של הסוכן הוא יזום עסקות ויצירת קשר בין המרשה לבין הצד השלישי, והוא אינו נושא באחריות ישירה לטיב המוצר, או השירות שהמרשה סיפק אלא באחריות עקיפה בלבד. ההבדל העיקרי בין סוכן לבין נאמן הוא שהסוכן אינו נוטל קניין על המוצר או השירות שהוא עוסק בו אלא מבצע את העסקים, בדרך כלל תחת שם המרשה, שעה שלנאמן יש קניין, אם כי לא חזקה, ברכוש שבטיפולו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021