נתונים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: data

מידע שהושג מסקר, ניסוי או חקר. (ראה: איסוף נתונים).