דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

סטטיסטיקן ממשלתי

לועזית: government statistician
מי שעומד בראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותפקידיו הם בין היתר, ניהול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והנחיית המערכת הסטטיסטית במוסדות המדינה. החוק מדגיש כי במילוי תפקידיו יפעל הסטטיסטיקן על סמך שיקולים מדעיים. הווה אומר: אסור לו לפעול על סמך שיקולים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ואחרים. (לדוגמה: אסור ששיקולים פוליטיים או כלכליים ישפיעו על הכנת מדד המחירים לצרכן).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022