נֶכֶס שְלִילִי כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: negative assets

1. בחשבונאות, כינוי להתחייבות.
2. חשבון שִערוך הנמצא בזכות; או הפסד בחשבון רווח והפסד המצוי בצד הנכסים של מאזן.