חיפוש בלקסיקון
 
     
 
נֶכֶס פִינַנְסִי
 
 

לועזית: financial asset
1. נכס המייצג תביעה (כגון: איגרות חוב, מניות, שטרות, תעודות פקדון ואישורי זכאות שונים לכספים וכדומה). במשקים שבהם פעילויות הייצור והחליפין מפותחות מאוד אנו מוצאים צורות רבות ומגוונות של נכסים שאינם בגדר סחורות. ריבוי סוגיהם של נכסים אלה נועד לספק את מִגוון הביקושים הקיימים במשק מודרני לנכסים שאינם מוצרים: מזומנים, פיקדונות עובר ושב, פיקדונות במטבע חוץ, איגרות חוב, פיקדונות לזמן קצוב מניות, קרנות נאמנות ותוכניות חיסכון. במשק המודרני נכסים פיננסיים מוחזקים גם בשל שיעור התשואה שהם נושאים.
2. בכללי הבנקאות: נייר ערך, פיקדון לתקופה קצובה, פיקדון במטבע חוץ, בקופת גמל או בתוכנית חיסכון, עסקה עתידית, זהב או זכות לאחד מאלה.
3. מונח אחר לנכסים שוטפים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021