נכס הון כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: capital asset

ע"ע מוצר הון.