נכונות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: accuracy

הצלחה להגיע בצורה הקרובה ביותר לערך אמיתי להבדיל מדיוק. דיוק קשור לנטייה של מבחנים לתת את אותו ערך גם אם הערך איננו נכון. מאידך גיסא, מהימנות מציינת את האפשרות שרמה מסוימת של דיוק תהיה מושגת. (ראה: דיוק מושג).