דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

סדר עדיפויות

לועזית: order of prefeerences
קביעת דירוג העדיפויות בין מכלול המטרות שאותן רוצים להשיג. העדיפויות המצויות בסולם של מקבל ההחלטה הם מסוגים שונים ורבים (סיפוק צורך, רווח כספי, טובת הציבור, נורמות שונות המקובלות בחברה וכד'). תורת קבלת החלטות מראה כיצד ניתן להקצות לכל תכלית מספר סודר בהתאם למקומה בסולם. יתר על כן, פותחו שיטות שעל פיהן ניתן לבטא - בעזרת מרווחים בין ערכים מספריים - את העוצמה היחסית של ההעדפה. הערך המספרי הניתן לעדיפויות השונות מכונה תועלת. סדר עדיפויות עשוי להשתנות עם שינוי הנסיבות.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022