ניירות ערך ממשלתיים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: government securities

ניירות ערך מסוגים שונים שמנפיקה הממשלה. בהגדרת נייר ערך בחוק ניירות ערך לא מופיע נייר ערך ממשלתי ולכן המדינה פטורה מפרסום תשקיף על ניירות ערך שהיא עצמה הנפיקה, מה שאין כן כשמציעה המדינה ניירות ערך אחרים. לנייר כזה יש מעמד השקעתי מיוחד מבחינות מסוימות לעומת ניירות ערך אחרים: יש לגביו ביטחון שתשלומי הריבית והקרן ייעשו בדייקנות ויש לו שוק רחב ולכן מחיר פחות או יותר יציב. עם זאת, יש גם ניירות ערך ממשלתיים - בעיקר מִלוות חובה - שאינם סחירים.