חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ניירות ערך למוכ"ז
 
 

לועזית: bearer securities
ניירות ערך שניתן להעבירם מיד ליד ללא רישום בעלות בספרי החברה שהנפיקה אותם ושהעברתם אינה טעונה אישור (מוכ"ז הם ראשי תיבות של "מוסר כתב זה"), להבדיל מניירות ערך על שם. הרשויות השונות עושות מאמצים לבטל סוג זה של ניירות ערך והם הולכים ופוחתים. בדרך כלל לתעודות ניירות ערך למוכ"ז צמודים תלושים ממוספרים, המזכים את נושא התעודה בתגמולים המגיעים לו מהחברה, בהתאם להחלטותיה. כנגד מסירת התלוש המתאים מקבל נושא התעודה את הדיבידנד, הריבית או ההטבה, אשר על חלוקתם החליטה והכריזה החברה. כאשר התלושים אוזלים, מקבל נושא התעודה גליון תלושים חדש כנגד הצגת שובר תלושים הצמוד אף הוא לתעודה. מאז 1976 הפסיקו החברות הרשומות בבורסה לניירות ערך של תל אביב להנפיק תעודות (מניות ו/או אג"ח) למוכ"ז, וכל ניירות הערך המונפקים עתה הם על שם. המסחר בבורסה היה מתנהל בניירות ערך למוכ"ז ובניירות ערך על שם באופן שווה. הדבר מתאפשר על ידי הנוהג לפיו החברה המוציאה ניירות על שם רושמת את כולם על שם חברת הרישומים של הבנק ששימש חתם להנפקה והמסחר בבורסה מתנהל כאילו כל הניירות הם למוכ"ז. רק במקרה שמשקיע מבקש להעביר את הניירות על שמו בספרי החברה הם מועברים לו על פי הנוהל המתאים. בפרסומיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב מציינת האות "מ" ליד שמו של נייר ערך שהוא למוכ"ז.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021