חיפוש בלקסיקון
 
     
 
ניהול אשראי
 
 

לועזית: credit management
פעולה של הממשלה, או של הבנק המרכזי, על מנת להשפיע על התנאים הכלכליים באמצעות שינויים בשיטה המוניטרית הלאומית, בהיקף ובשימוש באשראי בנקאי וברמת שערי הריבית. המטרות הרחבות של ניהול אשראי - המכונה גם 'ניהול מוניטרי' (monetary management) - כוללות קידום היציבות הכלכלית תוך שמירה על רמה גבוהה של תעסוקה וייצור. למטרה זו ננקטים אמצעים מיוחדים כדי להעלות, להוריד או לייצב את רמת המחירים, למנוע ספקולציות ניכרות, לקיים תנאים שיבססו את הבנקים, להרחיב סחר חוץ, לעודד מפעלים, להטיל מִגבלות על אשראי לתצרוכת, לקיים יחסים צודקים בין קבוצות הכנסה שונות, לקיים שוק סדיר לניירות ערך ממשלתיים ולהשפיע על שערי החליפין של המטבע. איזה אמצעים יינקטו, רמתם והיקפם תלויים כמובן בתנאים הכלכליים בשוק באותו מועד. מגבלות ניהול האשראי נובעות מהעובדה שהפעולות נעשות במסגרת מצומצמת יחסית - הלוואות והשקעות של בנקים מסחריים. זאת בנוסף לקושי המשותף לכל תכנון כלכלי - לבחור בהרכב מתאים של הצעדים השונים ולחזות את השפעתו של הרכב זה. למרות מגבלות אלה מקובל לראות בניהול אשראי גורם חשוב בקידום יציבות וגידול כלכליים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021