ניהול כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: management

פעולת הכוונה, הנהגה, פיקוח וביצוע פונקציות של מארגן, ביחס לארגון או לכל יחידה תפעולית בגודל כלשהו ולסביבה העסקית בה הם פועלים, כך שהקבוצה כיחידה שלמה - והיחידים בתוכה - יוכלו להשיג את מטרותיהם. מונים בדרך כלל שבעה תפקידים לניהול: תִכנון, ארגון, איוּש, הכוונה, תיאום, דיווח ותִקצוב. יש המייחסים לניהול משמעות רבה עד כדי כך שיש כלכלנים הרואים בניהול גורם ייצור רביעי בנוסף לגורמי הייצור המסורתיים (קרקע, עבודה והון), כשהתמורה המשולמת לגורם זה - בשל היוזמה והארגון - היא הרווח.