דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

נכונות

לועזית: accuracy
הצלחה להגיע בצורה הקרובה ביותר לערך אמיתי להבדיל מדיוק. דיוק קשור לנטייה של מבחנים לתת את אותו ערך גם אם הערך איננו נכון. מאידך גיסא, מהימנות מציינת את האפשרות שרמה מסוימת של דיוק תהיה מושגת. (ראה: דיוק מושג).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022