נזיל כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: liquid

1. נכס, השקעה אחרת או פריט בעל ערך שיכולים בקלות וללא הפסד ערך ממשי להפוך למזומנים, משום שקיים לגביהם שוק פורמלי - או לא פורמלי - שבו ניתן למכור אותם. נכסים ניתן למיין על פי מידת נזילותם בסדר יורד (מידת קרבתם למזומנים) או בסדר עולה (מידת הקושי של המרתם בסחורות או בשירותים). נכס מכונה נזיל יותר אם קל יותר להמירו למזומנים.
2. עסק שיש לו נזילות.