חיפוש בלקסיקון
 
     
 
נגיד בנק ישראל
 
 

לועזית: governor of the bank of Israel
האדם העומד בראש בנק ישראל, מנהל אותו ומשמש גם יועץ לממשלה בעניני מטבע ובענינים כלכליים אחרים. הנגיד מתמנה על ידי נשיא המדינה לפי המלצת הממשלה. מינויו של הנגיד הוא לחמש שנים ואפשר לשוב ולמנותו. תפקידיו של הנגיד וסמכויותיו כוללים: לנהל את בנק ישראל; לשמש יועץ לממשלה בעניני מטבע ובענינים אחרים; להגיש לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת דינים וחשבונות בענינים הנוגעים לתחומי פעולתו של הבנק. הנגיד אינו יכול להיות חבר כנסת או חבר רשות מקומית; אינו יכול להיות בעל מניות או בעל זכות דומה במוסד בנקאי או במוסד כספי; הוא אינו יכול למלא כל משרה ממשלתית או אחרת בשכר או בלי שכר, או לעסוק בעסק כלשהו. לעומת זאת, מותר לו לייצג את הממשלה או את הבנק בחברה שהשליטה עליה היא בידי הממשלה או למלא תפקיד במוסד ציבורי או במוסד מדעי או להמנות על וועדה המורכבת על ידי הממשלה או הכנסת, והכל שלא על מנת לקבל פרס. כן יכול הוא לקבל על עצמו תפקיד אקדמאי ובהסכמת הממשלה להיות חבר בוועדה בינלאומית ובמוסד בינלאומי שלא על מנת לקבל פרס. נשיא המדינה רשאי - על פי הצעת הממשלה בכתב - להפסיק את כהונת הנגיד אם קיימים חילוקי דעות בינו לבין הממשלה בשאלות עקרוניות של מדיניות הנוגעת לתפקידי הבנק כגון מערכת המטבע, מערכת האשראי ומערכת הבנקאות בישראל, המונעים, לדעת הממשלה, שיתוף פעולה; או אם עשה מעשה שאינו הולם את מעמדו או עבר על אחת ההוראות האסורות עליו, כאמור; או אם איבד כושרו לבצע תפקידיו. בהתאם לחוק בנק ישראל, הממשלה, תוך התייעצות עם הנגיד, יכולה למנות לו משנה אחד או שניים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021