דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

ניתוח הכנסה

לועזית: income analysis
במקרו-כלכלה, ניתוח רמת ההוצאה הכוללת במשק, רמה הנקבעת על ידי משחק גומלין של הכוחות הפועלים על החיסכון וההשקעה במשק, בהם המדיניות הפיסקלית והמוניטרית של הממשלה. ניתוח הכנסה הוא אחד הבסיסים העיקריים בתורתו של ג'ון מיינרד קיינס ועל פיה פיתח את התפיסה של הכנסה לאומית.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022