משקיות כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: economy

השימוש היעיל והנכון במקורות שונים, כך שזה יהיה מוצדק מבחינה כלכלית ויתכן רווח.