משק כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: economy

חברה נתונה מנקודת ראות כלכלית; לשון אחר: סך כל המקורות, תהליכי הייצור והצרכים הקיימים באותה חברה. (ראה גם: משקיות).