מקורות/משאבים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: resources

כל מקור לעושר כלכלי המשמש את המדינה (כגון מחצבים, קרקע, עבודה) או מפעל עסקי (כגון נכסי הון, ציוד, כוח אדם וניהול). מדע הכלכלה עוסק בדרכים לניצול המקורות המוגבלים לצורך השגת מוצרים ושירותים המספקים צרכים.