מִצרפי כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: aggregate

1. ערך יחיד המתקבל מקיבוץ של פריטים נפרדים הקשורים, בדרך כלשהי, האחד לשני, או שיש להם תכונות משותפות מסוימות ונאספו לשלמות אחת. (למשל, ביקוש או היצע; או מדד מחירים שהוא מִצרף של מרכיבים שונים בהם משתמשים כדי לקבל את המדד). תוצאה של מצרפיות הינה, לעתים, אובדן של אינפורמציה על התנהגות של הפריטים הנוגעים בדבר; ולעתים מתקבלת תמונה שלמה על הנושא לגביו צורפו הפריטים, בהתאם למקרה.
2. פעולת צירוף של פריטים בעלי תכונות משותפות מסוימות, כגון צירוף של מכונות אחדות ליחידה אחת כדי לעשות עבודה שלמה.