מִפעל כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: enterprise

1. שם כולל לכל ישות עסקית, פעולה, או ארגון עסקי גדול, שיש בו אלמנט של סיכון, כגון השקעה בעסק חדש או בהמצאה שבה הסיכון גבוה מהשקעה בעסק שיש לו עבר מוכח.
2. יחידה כלכלית המבצעת פעולות יצרניות, שהיא עצמאית מבחינה משקית, ארגונית ומנהלית. בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים - כל מפעל של תועלת ציבורית וכל מיזם, או עסק, של תעשייה, מיסחר, בנייה, תחבורה או חקלאות.
3. הארגון בכללו להבדיל מחלק ממנו. שכן יש מפעלים המייצרים מוצר אחד בלבד ויש מפעלים המייצרים מיספר רב של מוצרים ובהם מיספר מחלקות ייצור.
4.בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים - כל מפעל בעל תועלת ציבורית וכל מיזם או עסק, של תעשייה, מסחר, בניה, תחבורה או חקלאות.