חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מִפחת תל"ג
 
 

לועזית: GNP deflator
מדד מחירים המשמש כאמצאי להתאמת הערכים הכספיים שבתוצר הלאומי הגולמי על מנת לקבל ערכים ריאליים. מפחת התל"ג הוא אפוא מדד המתקבל ממדדים אחרים. לדוגמה: מרכיב הוצאות הצריכה בתל"ג מופחת על ידי חלוקת כל קטגוריה של הוצאות הצרכן במדד מחירים לצרכן המתאים לו. באופן דומה מופחתות הוצאות עסקיות, ציוד הון, חומרי גלם ומוצרים גמורים למחצה במדד של מחירי ייצור הנוגע בדבר, והוא הדין באלמנטים האחרים שבתל"ג. יש חשיבות לחישוב תל"ג ריאלי משום שהוא מייצג תפוקה פיזית של סחורות ושירותים ולא את ערכם הכספי. משק יכול להצביע כאילו יש בו צמיחה והוא מייצר יותר סחורות ושירותים משום שהתל"ג גדל, אבל הדבר רק משקף עליות מחירים (אינפלציה) ולא גידול בערכים הפיזיים. מפחת התל"ג נועד לדווח על שינויים ריאליים בלבד. המדד המיצרפי שמתקבל הוא תערובת השפעות של כל המדדים, ולכן מודד הן שינויים במחירים והן שינויים בתצרוכת. פירוש הדבר שהמפחת יכול לקטון כאשר הצרכנים עוברים מפריטים בעלי מחירים גבוהים שמחירם ממשיך לגדול לפריטים בעלי מחיר נמוך יחסי שמחירם עולה לאט יותר. זה אומר שמפתח התל"ג יכול להמעיט, לעתים, את מצב האינפלציה. בשל כך בארה"ב כלכלנים רבים מעדיפים להשתמש במדד נוסף יחד עם מפחת התל"ג - מדד מחירים משוקללים קבועים של התל"ג (GNP fixed - weighted price index) מדד זה מבוסס על סל שוק דומה במידה רבה למדד המחירים לצרכן. שני המדדים יחד נותנים, כך מאמינים, תמונה ברורה יותר של הכלכלה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021