מסקנה כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: implication

1. דבר מה משתמע; מצב שבו נסיבות מסוימות רומזות שמצב ענינים מסוים מתקיים. בהיעדר הוכחה שהמצב הפוך, הצדדים יקבלו ויניחו שאותו מצב אכן מתקיים.
2. היחס שבין מערכת של הנחות שבה הנכונות או אי הנכונות של האחד תלויה בנכונות או אי הנכונות של האחרים.