חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מַס רֶוַוח הוֹן
 
 

לועזית: capital gains tax
מס על רווחים הנובעים מעליית מחירם של נכסים, המתממשים בעת מכירתם כאשר הנכס נקנה במחיר נמוך ממחיר המכירה (להבדיל ממס הון המוטל על ההון עצמו ולא על פירותיו בלבד). לפי הגדרתו בחוק, נכס שעל הרווח ממכירתו מוטל המס הינו רכוש מכל סוג שהוא, כולל זכויות מוחזקות וראויות, למעט מטלטלין המשמשים להנאה אישית של יחיד או בני משפחתו או התלויים בו; מלאי עסקי; זכות חזקה בדירת מגורים; זכויות במקרקעין שעל מכירתן חל חוק מס שבח מקרקעין. לפי פקודת מס הכנסה, יש הבחנה בין רווח הון ריאלי ובין (רווח) עודף אינפלציוני לגבי שיעורי המס החלים עליהם. ניירות ערך הרשומים בבורסה לני"ע בתל אביב פטורים ממס זה, בדרך כלל. הוא הדין לגבי רווח הון ממכירת מִלווה שהונפק על ידי הממשלה, או ממכירת אגרת חוב שהונפקה בערבותה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021