חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מס הכנסה
 
 

לועזית: income tax
מס ישיר המוטל על ידי הממשלה על ההכנסות השנתיות ורווחים המוגדרים בפקודת מס הכנסה כהכנסה חייבת במס, של כל אישיות משפטית (טבעית או מלאכותית). המס מבוטא כאחוז מההכנסה החייבת במס. שיעורי המס נקבעים בחוק ובדרך כלל קיימים שיעורי מס שונים לגבי יחיד ולגבי חברה. יש כלכלנים הרואים במס ההכנסה, כפי שהוא נהוג כיום, אחד המכשירים העיקריים להשוואת ההכנסות, להעלאת רמת החיים של השכבות בעלות ההכנסה הנמוכה, להחלשת מעמדם של בעלי ההכנסות הגבוהות ולחלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית. מאידך גיסא, יש כאלה הסבורים שריבוי מטרות המס גורם לעיוותים שונים, לקשיים בגבייתו ומרחיב את האפשרויות להתחמק מתשלומו. זאת ועוד, יש כלכלנים הטוענים כי לא בכל הנסיבות רצוי מס הכנסה פרוגרסיבי, משום שבמצבי שפל והאטה בפעילות הכלכלית הוא מקטין את החיסכון של אותן שכבות בחברה המסוגלות להשקיע, דבר שיש בו משום סכנה לצמצום ההשקעות והפעילות הכלכלית במשק.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021