דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

מקדם מִתאם חלקי

לועזית: partial correlation coefficient
מודד לעוצמת היחס בין שני משתנים שעה שההשפעה של המשתנים האחרים נשארת קבועה. כלומר: מקדם מיתאם חלקי נועד לבחון נתונים כלכליים לגבי היחסים בין המשתנים על בסיס ההנחה "כל שאר הנתונים שווים". למשל, אם יש שלושה משתנים, המִתאם בין שניים מהם יכול שיהיה מושפע מיחסם למשתנה השלישי. מקדם מתאם רגיל יכול אפוא שיתן אינדיקציה לא מספקת או אפילו מטעה לגבי היחסים בין שני משתנים אלה. מקדם מִתאם חלקי מצביע על היחס בין שני המשתנים, תוך שהוא מבודד את התערבות המשתנה השלישי.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022