חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מניות הטבה
 
 

לועזית: bonus shares
1. מניות המונפקות ללא תמורה לבעלי המניות הקיימים של חברה, באופן יחסי לחלקם הקודם בהון המניות. מניות ההטבה הינן מניות נפרעות במלואן, ויכול שיונפקו כנגד היוון קרנות הון ו/או רווחים בלתי-מחולקים שהצטברו בחברה; או מרווחי הון כתוצאה מעלייה בערכם של נכסי החברה (בעיקר בתקופת אינפלציה) שאז לאחר הערכת הרכוש מחדש נוצרת קרן שִערוך המהווה בסיס לחלוקת מניות הטבה. חלוקת מניות הטבה אינה אלא חלוקת הון החברה לחלקים רבים (אך קטנים יותר) בלי לשנות את סך הכל, כך שלכאורה ההטבה הכספית הריאלית למשקיע, במקרה זה, שווה לאפס, שכן המספר החדש של המניות שברשותו לאחר החלוקה, מיצג אותן הזכויות שהיו לו בחברה ערב החלוקה; ואכן חלוקת מניות הטבה אינה חייבת במס ואין הצעת מניות הטבה חייבת בתשקיף. עם זאת, עשוי בעל מניות לקבל בעתיד תמורת השקעתו תשלום דיבידנד בסכום גבוה יותר, אם החברה תמשיך לחלק דיבידנד לפחות באותו שיעור שהיה מקבל בה לפני חלוקת מניות ההטבה. מניות הטבה מחולקות בדרך כלל לפי סוג המניות המוחזק על יד בעלי המניות, אולם אפשרי גם שהחברה תחליט לחלק סוג אחר של מניות המוחזק על ידי רוב בעלי המניות או על ידי חלק מהם. אם בעלי המניות חייבים עדיין כסף על מניותיהם, כלומר שלא כל הון המניות סולק, רשאית החברה להשתמש ברווחיה לצורך סילוק יתרות המניות. למרות שחלוקת מניות הטבה אינה תחליף מושלם לדיבידנד, בדרך כלל, נחשבת בבורסה חלוקת מניות הטבה כמתן הטבה לבעלי המניות, בפרט אם חלוקה זו אינה באה במקום חלוקת דיבידנד במזומן.
2. באנגליה מניות הטבה מכונות גם 'הנפקת תעודות' (scrip issue), 'הנפקת היוון' (capitalization issue) או פיצול מניות. ואילו בארה"ב מה שמכונה אצלנו מניות הטבה נקרא 'דיבידנד במניות' (stock dividend). מניות הטבה בארה"ב הן מניות רגילות הניתנות כבונוס לקונים של איגרות חוב או מניות בכורה של החברה המנפיקה. פרקטיקה זו מוגבלת מאוד, או אסורה לחלוטין, ברוב המדינות של ארה"ב. הדבר נעשה בעיקר כתמורה לאנשי פנים ומקדמי מכירות כתמריץ לפעילותם.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021