חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מניות בכורה
 
 

לועזית: preferred stock
מניות אשר על פי תקנות החברה מעניקות לבעליהן זכות עדיפות על פני יתר המניות בקשר לתשלום דיבידנד. הדבר מתבטא, בדרך כלל, בכך שלמחזיקים במניות הבכורה זכות לקבל דיבידנד בשיעור קבוע מראש, אשר ישולם לפני כל תשלום דיבידנד על המניות האחרות בחברה. עם זאת, אי מימושה של זכות זו על ידי החברה בתקופה שאין לה רווח אינו מהווה עילה לתביעה משפטית מצד בעלי מניות הבכורה, כפי שהדבר קיים במקרה של אי תשלום ריבית על אגרות חוב. אולם החברה לא תוכל לשלם דיבידנד לבעלי המניות הרגילות, אלא אם שלמה קודם לכן את הדיבידנד על מניות הבכורה. כלומר, כשהרווח הוא נמוך נהנים בעלי מניות הבכורה ואילו כשהרווחים גבוהים נהנים בעלי המניות הרגילות. הזכויות העדיפות שמעניקות מניות הבכורה על פי התקנות יכולות להיות מסוגים שונים ובצרופים שונים ואלה קובעים את סוג מניות הבכורה. למניות הבכורה יש גם עדיפות בעת פירוק החברה ובעליהן זכאים לקבלת חלקם ברכוש החברה לפני יתר בעלי המניות, אם כי ברוב המקרים כוחם מוגבל באשר לזכות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021