חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מִלוות מדינה
 
 

לועזית: government loans
כספים שממשלת ישראל לווה מהציבור על פי חוקי מִלוות, הנחקקים מפעם לפעם. כל מִלווה נקרא בשמו של החוק, אשר על פיו הונפק. חוק זה והתקנות אשר הותקנו על פיו מפרטים את תנאי ההלוואה והם קובעים, בין שאר הקביעות, אם אפשר להחליף את הבעלות על תעודות המִלווה, כאשר הן רשומות על שם, ואם יירשמו תעודות המִלווה למסחר בבורסה וכדומה. בניגוד לחברות ציבוריות המנפיקות איגרות חוב, הדומות בתנאיהן למִלווה המדינה, אין המדינה חייבת לפרסם תשקיף בעת ההנפקה. כמו כן אין תעודת המִלווה מקנה לבעליה שיעבוד על נכסי המדינה, בניגוד לאיגרות חוב אחרות המקנות שיעבודים על נכסי החברה המנפיקה. מִלוות מדינה יכול שיהיו מִלוות חובה ויכול שיהיו מִלוות מרצון.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021