חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מכר
 
 

לועזית: sale
1. העברת קנין על נכס תמורת מחיר מוסכם בין הצדדים. במשפט, מכר הוא עסקה הגורמת לשינוי בזכויות הקנין, תוצאותיה מתמצות עם עריכתה והן נובעות במישרין מהעסקה. מכר יכול שיהיה של נכס (מטלטלין, מקרקעין וכיוצ"ב) או של זכות, (איגרת חוב, המחאה של חיוב אחר וכדומה). מסירת הקנין על המכר יכול שתעשה בצורות שונות כגון בהעמדתו לרשות הקונה עם המכירה, או לרשות מוביל, או בעשית סידורים שיעמידו את המכר לרשות הקונה. מי שעוסק במכירה מכונה 'מוכר' (seller).
2. לצורך מס רווח הון, מכירה - לרבות חליפין, וויתור, הסבה, העברה, הענקת מתנה וכן כל עולה או אירוע אחרים שבעקבותיהם יצא נכס בדרך כלשהי מרשותו של אדם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, אך למעט הורשה.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021