אמצעים כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: means

מונח מקוצר לגורמי ייצור הכוללים עבודה, קרקע והון (ראה: אמצעי ייצור).