דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

מס עקיף

לועזית: indirect tax
מס המוטל על הוצאות ועסקות שונות שהמשלם יכול לגלגלו לאחר ואינו נושא בנטל המס בעצמו, להבדיל ממס ישיר. כלומר, למרות שהמס על מוצר או שירות מסוימים ניגבה מהיצרן, היבואן או הספק, הוא משולם בסופו של דבר על ידי הצרכן הסופי. על המִסים העקיפים נמנים, בין השאר, מס קנייה, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, בלו וכו'. למִסים העקיפים יש בדרך כלל השפעה רגרסיבית משום שהם מוטלים על כל האזרחים במידה שווה, בלי להתחשב בגובה הכנסתם. למרות זאת הנטייה של השלטונות, בדרך כלל, היא להרבות דווקא במִסי העקיפין בשל מספר סיבות: אין הם מעוררים התמרמרות כה גדולה בלב האזרחים משום שהם אינם ניכרים ישירות במשכורתו של האזרח, מחד גיסא, ומאידך גיסא יותר קל לגבותם מאשר מִסי ההכנסה השונים. יתר על כן, הרושם הוא כי היצרנים הם המייקרים את מוצריהם ולא הממשלה. בדור האחרון החלו הממשלות להשתמש גם במִסי העקיפין כבמכשיר במדיניות הפיסקלית. במקרים רבים משמש המכס להגנת הייצור המקומי; והמכס ומס הקנייה כדי לספוג כספים מן הציבור - לשם צמצום רמת החיים או בלימת העלאתה. אמצעי זה המאפשר לשנות מִסי עקיפין כדי לווסת את הכלכלה מכונה 'ווסת' (regulator).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022